YANSIMALAR
TOPLULUĞUNA
sitemize verdiği
destek için

TEŞEKKÜR EDERİZ
     Ana Sayfa
 


  Önsöz

İnsan, varlığının farkına vardığı andan itibaren bir yandan kâinatı tanımaya çalışırken, diğer taraftan kendi derinliklerinde varlığını hissettiği "Gerçek Ben"i aramaya yönelmiş, farklı din ve inanca sahip pekçok insan kendi din ve inançları merkez olmak üzere Yaradan'a ulaşmaya çalışmışlardır.

İnsanın kendini tanıması ve kendinde var olanı görmesi fikir gözünün açılması ile mümkündür. Ancak o zaman insan fânide bâkiyi zevk edebilecektir.

Fikir gözü ya da gönül gözü ile seyredebilmek için cehil adı verilen karanlıktan kurtulup ilmin aydınlığına yönelmekten başka çare yoktur.

Asıl olan kişinin kendini gönül gözü ile görmesi ve kendinde var olan esasın farkına varmasıdır. Dört ciltten oluşan ve ilk cildini elinizde tuttuğunuz bu eser, işte bu arayışın meyvesidir.

Kitap içinde tasavvufi terminoloji mümkün olduğu kadar korunarak bunların bugünkü karşılıkları parantez içindeki bilgilerle verilmeye çalışılmıştır.

Kitapta yeralan sure ve ayetlerin yanlarındaki numaralarla Kur'an'daki yerleri işaret edilmiştir ( <2-156> gibi ).

Kitap hazırlanırken ortaya çıkan binlerce sayfanın düzenlenmesinde tekrarlar mümkün olduğunca giderilmeye çalışılmış, ancak bazı yerlerde tekrar eden konular başka bir konuya bağlandıkları için bunlar oldukları şekilde korunmuşlardır.

Onbeş yıllık çalışmanın sonunda özellikle 1983-1989 yılları arasında yapılmış olan sohbetlerden elde edilen notların düzenlenmesi ile ortaya çıkan "NOKTANIN SONSUZLUĞU" adındaki bu kitabın oluşmasında kaydettiği notlarla bize ilk ateşi veren Saim ÖZTAN'ı rahmetle, sohbetlerin kitap haline gelmesindeki gayretleri nedeniyle Dr. Seyhun BESİN'i şükranla anarız.

Osman Dede ve Kenzî Aziz Şenol'dan bir ömür boyunca aldığı öğretiyi, kendi düşünce ve ilhamı ile harmanlayıp ifadeye çalıştığı bu bilgilerin aktarıldığı sohbetlerden elde edilen notların bir araya getirilip düzenlenmesi ile son halini alan bu sözlerin "dildeki tercümanı" Lütfi FİLİZ, fâni dünyada "Fâni" ismiyle kendini hep gizlemiş, yaşadığımız şu zamanın karmaşası içinde bile sade bir dil ve anlaşılır örneklerle bilinmezi anlatmaya çalışmıştır.

Lütfi Filiz 14.12.2007 tarihinde sevdiğine kavuşmuştur.

 

A. Şenol Filiz